הסדרה הקלאסית

שערי ירושלים

שערי ירושלים פטיט סירה 

 שערי ירושלים שיראז 

 שערי ירושלים מרלו