מדיניות החזרה

בבואך לרכוש מוצר ממגוון מוצרי האתר, בעסקת מכר מרחוק, יש לדעת כי כלל מוצרי היקב משתייכים לקבוצת המוצרים הפסידים, כלומר בעלי חיי מדף קצרים, או מתכלים, ואין כל זכאות לבטל את העסקה, אלא אם האגודה מסכימה לכך לאחר בדיקה שתבצע ויוכח באופן חד משמעי כי המוצר שקיבלת לא היה זה שהוזמן ו/או שנשלח בשוגג מוצר עם פגם משעת הייצור.