סדרת ירושלים

רזרב 4990

כבר בצעירותו, בשנת 4990 לבריאת העולם לערך, ייחל הרמב"ן לעזוב את ביתו שבספרד ולעלות לירושלים, אולם רק כארבעים שנה מאוחר יותר זכה להגיע אליה ולחדש בה חיי קהילה יהודיים. עם התרחבות ההתיישבות, חודשה בה גם הכנת היין, והיוותה בסיס לייצור מסחרי של יין בישראל בעת החדשה.